hambuerger
hambuerger
Ajankohtaisia rahoitushakuja luoville aloille

Ajankohtaisia rahoitushakuja luoville aloille

Teksti: Katariina Imporanta

Kesän aikana kannattaa miettiä, olisiko omassa toiminnassa sellaisia ideoita ja innovaatioita, joita voisi lähteä viemään eteen päin seuraavien luovien alojen rahoitusmahdollisuuksien kautta.

Rahoituksissa on mahdollisuus myös monialaiseen yhteistyöhön, ja ne avaavatkin hienoja tilaisuuksia saada aikaan jotain aivan uutta yhdistämällä luovan alan osaamista muihin toimialoihin.

Uutta luovien alojen rahoitusta Business Finlandilta

Tänään, 1.6. on avautunut yrityksille tarkoitettu Business Finlandin rahoitushaku luoville aloille

Luovien sisältöjen palveluiksi kehittämiseen sekä audiovisuaalisen alan formaattien tuotantoon liittyviin hankkeisiin suunnattua avustusta voi hakea 16.9. asti.

Rahoitettavien hankkeiden hyväksytyt kokonaiskustannukset voivat olla enintään 100 000 euroa 50% rahoitusosuudella. Avustuksen enimmäismäärä on siis 50 000 euroa.

Luovat sisällöt palveluna -teemassa rahoitetaan uusia digitaalisiin ratkaisuihin pohjautuvia konsepteja, jotka nostavat palvelun keskiöön ja tuovat aidosti uutta lisäarvoa asiakaskokemukseen. Mielenkiintoista haussa on se, että palveluksi tuotettavat sisällöt voivat olla luovia sisältöjä eri toimialoilta, kuten esimerkiksi kirjallisuudesta, mediasta, pelialalta, tapahtumista, muodista ja musiikista.

Kehitettävissä palveluissa on oltava merkittäviä kaupallisesti skaalautuvia mahdollisuuksia ja niissä on hyödynnettävä digitaalisuutta. Hankkeisiin ei voi sisällyttää varsinaista sisältöjen tuottamista. 

Audiovisuaalisen alan formaattien tuotantoon liittyvissä kehittämishankkeissa haetaan sisältökonsepteja, joissa on skaalausmahdollisuus. Tuella voi toteuttaa prototyypin, kuten tv-sarjan pilottijakson ja/tai formaattiraamatun. Se täytyy tuottaa uudella skaalautuvalla työkalulla tai tuotantomenetelmällä, josta kilpailuetu syntyy.

Rahoittaja kiinnittää huomiota erityisesti ideoiden uutuuteen, ansaintamalliin ja kilpailuetuun ja vertaa niitä jo olemassa oleviin ratkaisuihin. 

 

AVEK tukee luovan alan tuotekehitystä

AVEKin Digidemo, Creademo sekä Crema -rahoitukset ovat hyviä erilaisten ideoiden jalostamiseen konsepteiksi tai niiden viemiseksi pilotti- tai demovaiheeseen. Tuista Digi- ja CreaDemo on tarkoitettu luovien alojen toimijoille, kun taas Crema-rahoituksella edistetään erityisesti poikkitoimialaista yhteistyötä. 

Tuet jakautuvat kahteen osaan: demo- ja konseptitukiin. Demo-, proto- ja pilottituen suuruus on joko 10 000€ tai 20 000€, riippuen hankkeen laajuudesta. Sitä voivat hakea yritykset (pl. toiminimet) sekä kulttuurialan rekisteröidyt, oikeustoimikelpoiset ja kirjanpitovelvolliset yhdistykset. Konseptituen suuruus on enintään 5000€ ja se voidaan myöntää myös toiminimelle, yksityishenkilölle tai työryhmälle. 

DigiDemo on tarkoitettu uusien audiovisuaalisten tai muiden kulttuurisisältöjen ja niiden kerronnan muotojen kehittämiseen. Tukea voidaan myöntää demon valmistamiseen, sarjamuotoisen ohjelman pilottijakson valmistamiseen tai konseptin suunnitteluun.

CreaDemo-tuella etsitään uusia luovien alojen ja kulttuuriyrittäjyyden tuote- tai palveluinnovaatioita. Hankkeet voivat olla yritysten, alan ammattilaisten tai ammattitoimintaa harjoittavien yhdistysten tai näiden välisten verkostojen ja muiden yhteistyömuotojen välisiä. Määrärahan tavoitteena on synnyttää luovaan osaamiseen perustuva tai sitä hyödyntävä uusi tuote, menetelmä tai palvelu.

CreMa-tukea myönnetään monialaisten pilottihankkeiden käynnistämiseen luovien alojen sekä teollisuus-, palvelu- ja muiden alojen kanssa.

Edellä mainitut AVEKin rahoitukset ovat haettavissa 5.8. klo 16 asti. 

Taike rahoittaa taidetta ja kulttuuria harvaan asutuilla alueilla

8.6. asti ehtii myös hakea Taiteen edistämiskeskuksen rahoitusta harvaan asuttujen alueiden kulttuuritoimintaan. Hankkeen tulee kohdistua pääasiassa harvaan asutulle alueelle, missä sen hyödynsaajien tulee sijaita. Tärkeää on, että hankkeissa toteutuu aito alueellinen vaikuttavuus, asukkaiden osallisuus sekä paikallisten olosuhteiden ja lähtökohtien huomioiminen.

Hakijana voivat olla yhteisöt, eli esimerkiksi kunnat, säätiöt, yhdistykset, osuuskunnat ja yritykset (pl. toiminimet).  Rahoitus on hieno mahdollisuus lisätä taide- ja kulttuuritoimintaa omalla alueella yhdessä taiteen alan ammattilaisten kanssa ja lisätä siten alueiden elinvoimaa.

Rahoitettavan projektin vähimmäismäärä on 5000€, ja keskimäärin rahoitettavien hankkeiden koko voi olla noin 40 000 – 50 000€. 

Avustuksen voi saada muun muassa:
– taiteilijoiden työllistämiseen
– taide- ja kulttuuripalvelujen saatavuuden ja osallisuuden vahvistamiseen
– ympäristö- ja julkisiin taideteoksiin
– yhteisötaideprojekteihin
– taiteilijaresidenssien kehittämiseen
– taide- ja kulttuuritapahtumien kehittämiseen
– kulttuurimatkailun kehittämiseen
– aineettoman kulttuuriperinnön kohteisiin
– taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta parantaviin investointeihin/hankkeisiin 

Ota yhteyttä, jos kyseisten rahoitusten haku kiinnostaa. Autamme sinua mielellämme idean sparraamisessa sekä hakemuksen teossa.