hambuerger
hambuerger
Alueellisen yhteistyön kehittäminen

Alueellisen yhteistyön kehittäminen

Yhteiskehittäminen
Työpajatyöskentely
Konseptointi

Kehitimme talven 2022-2023 aikana yhdessä Kokoamon ja muotoilija Maria Silvennoisen Pyhä-Luoston alueen yritysten ja toimijoiden käyttöön työkaluja, jotka auttavat työntekijöitä asettautumaan alueelle ja yhteisöihin ja joilla on mahdollista parantaa arjen viihtyvyyttä sekä työstä palautumista. Muotoilimme projektissa myös alueen rekrytointimarkkinoinnin ydinviestit.

Projektissa fasilitoimme yhteiskehittämistyöpajoja alueen eri toimijoille Kaltion ja Kokoamon yhteiseen Pouta-palveluun pohjautuen. Dialogin ja luovien menetelmien avulla pääsimme tehokkaasti kiinni alueen erityispiirteisiin, kuten alueelle muuton syihin, asettautumisen haasteisiin, Pyhä-Luostoon asuin- ja työpaikkana sekä alueen vetovoimetekijöihin.

Työpajojen pohjalta muotoilimme kolme työkalua: Talkkari-tupatonttu, Luppoisa yhteisökeittiö ja Tunturikaverit, jotka toteutuessaan sitouttavat työntekijöitä vahvemmin alueen työpaikkoihin ja asuinkuntaansa. Ideoimme myös uusille työntekijöille suunnatun Muuttajan infopaketin, jonka lopullisesta toteutuksesta vastasi Kota Collective. Ne pohjautuvat alueelle ominaiseen yhteisölliseen kulttuuriin vahvistaen sitä entisestään.

Lapin Elyn hallinnoiman Osaavaa työvoimaa työyhteisö- ja kumppanuusverkostoilla -hankkeen tavoitteena oli kehittää työvoiman saatavuutta ja pysyvyyttä Pyhä- Luoston alueella ja se on osa työelämän kehittämisen Työ2030-ohjelmaa.