hambuerger
hambuerger
Jaksamisen jäljillä

Jaksamisen jäljillä

Työpajatyöskentely
Ryhmähaastattelut
Yhteiskehittäminen

Nousevan rannikkoseudun Leader ry tarttui keväällä 2023 kentältä kantautuneisiin huoliin vapaaehtoisten jaksamisessa ja toteutti siihen työkaluja hakeneen esiselvityshankkeen. Toteutimme Kokoamo Oy:n kumppanina Jaksamisen jäljillä -hankkeeseen työpaja- ja yhteiskehittämiskokonaisuuden, jonka seurauksena syntyi työkalupakki vapaaehtoistyössä jaksamiseen. 

Vapaaehtoisten äänen saimme esiin etätyöpajojen avulla, jotka toteutimme Kaltion ja Kokoamon yhteistä Pouta-palvelua käyttäen. Dialogin ja luovien menetelmien avulla pääsimme tehokkaasti kiinni kokemuksiin, toiveisiin ja huolenaiheisiin. Aihetta ja ymmärrystä syvensimme lisäksi ryhmähaastatteluiden avulla.

Projektin lopputuloksena koostimme työkalupakin. Se otettiin käyttöön yhdessä alueella vapaaehtoistyötä tekevien järjestöaktiivien kanssa Tyrnävällä pidetyssä Pouta Ajatushautomossa 13.5.2023. Hautomon työmenetelminä vaihtelivat dialogi, luova savityöskentely sekä megatrendien tarkastelu sidottuna omaan vapaaehtoistoimintaan ja sen reflektointiin.