hambuerger
hambuerger
Rhythm – Posion matkailuesite

Rhythm – Posion matkailuesite

Konseptointi
Artikkelisisältöjen tuottaminen

Kesällä 2022 painosta tullut Rhythm-lehti kertoo Posiosta kansainvälisille matkailijoille kiinnostavassa muodossa. Lehti tuo esiin matkailualueen vetovoimatekijöitä sekä palvelu- ja elämystarjontaa. Se kertoo myös Posiosta paikallisten tarinoiden ja yritysten kautta.

Lifestyle-lehden muotoon rakennetun esitteen tavoitteena on markkinoinnin lisäksi nostaa myös paikallisten ylpeyttä omasta asuinalueestaan ja sen tarjonnasta, yrittäjyydestä, elämäntavasta ja saavutuksista. Siten lehden tarinat toimivat myös alueen veto- ja pitovoiman ja yhteisyyden tunteen lisääjinä.

Kaltio Creative konseptoi lehden yhdessä Kota Collectiven kanssa. Kaltio tuotti lehden artikkelisisällöt ja stilisoi tekstit.