hambuerger
hambuerger
Luova verkko -rahoitushaku

Luova verkko -rahoitushaku

Hankesuunnittelu
Taiteen asiantuntijatyö

Olimme mukana saattamassa alkuun Taiteen edistämiskeskuksen Luova verkko -hankkeen suunnittelua ja rahoitushakua keväällä 2022. Toimeksiantoon kuului yhteiskirjoittamista ja hankkeen vision ja toimenpiteiden kirkastamista.

Hanke sai rahoituksen ja Taike valittiin koordinoimaan valtakunnallista Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaaminen -teemaa. Koordinaatiohankkeen visiona on, että kulttuuri ja luovat alat synnyttävät uutta osaamista ja työtä sekä vahvistavat samalla Suomen ja sen eri alueiden veto- ja pitovoimaa. Luovien alojen osaajien törmäyttäminen koulutuksen, tieteen ja eri alueiden toimijoihin tuottaa uusia kulttuurisia ja sosiaalisia innovaatioita sekä liiketoimintamalleja.

Luovan verkon yhtenä tavoitteena on innostaa pienet ja keskikokoiset luovan ja kulttuurialan toimijat eri puolelta Suomea mukaan ESR+-hankehakuihin. Näillä toimijoilla on usein asiantuntijuutta ja loistavia ideoita, mutta ei välttämättä aina riittävää hankekokemusta. Erilaisille toimijoille tarvitaan kohdennettua ja systemaattista rahoitusneuvontaa, kestävyysajattelua sekä yhteiskehittämistä.