hambuerger
hambuerger

Meistä

Kaltio on pohjoinen sana, mikä tarkoittaa kirkasvetistä, usein talvisinkin sulana pysyvää, pulppuavaa lähdettä.
Kaltio on syntynyt halusta luoda maailmaan toimivampaa ja kestävämpää liiketoimintaa, jossa luovuus pääsee esille ja jonka toteutus on kuulaan kirkasta.

Muutokset ympäristössä ja yhteiskunnassa vaativat tuoreita ideoita ja uudenlaista bisnestä, jonka kaikissa vaiheissa luovuus ja kestävyysajattelu, sekä niihin perustuvat ratkaisut ovat vahvasti mukana. Ihmisläheisen suhtautumistavan lisäksi meidän on otettava huomioon myös ilmasto ja ympäröivä luonto, joka tarkoittaa meidän kaikkien hyvinvoinnista ja tulevaisuudesta huolehtimista.

Pohjois-Suomesta käsin toimiva Kaltio haluaa auttaa yrityksiä ja organisaatioita näkemään muutoksen tuomat mahdollisuudet omassa liiketoiminnassaan ja hyödyntämään niitä brändinsä, tuotteidensa ja palveluidensa rakentamisessa.

Hyödyntäen luovia menetelmiä, taidelähtöistä ajattelua, strategista lähestymistapaa ja yhdistämällä monialaista osaamista, on mahdollista rakentaa aivan uudenlaista liiketoimintaa. Näkökulmat laajenevat yhdessä tekemällä. Yhteisen ajattelun avulla arvopohjaisuudesta voidaan saada aikaan paljon kiinnostavampia ratkaisuja kuin totutuista lähtökohdista käsin. Vastuullisuudelle rakennettu liiketoiminta on myös taloudellisesti kannattavampaa ja yleisöänsä puhuttelevaa.

Katariina Imporanta

Brändistrategi ja toimitusjohtaja

 

Katariina auttaa näkemään ja löytämään brändien ja konseptien ytimeen, kirkastamaan niiden pääajatukset, viestit ja visiot. Hänellä on pitkä kokemus erilaisten brändien, luovien konseptien ja markkinointisisältöjen suunnittelusta ja rakentamisesta, strategiatyöstä ja erikokoisten yritysrahoitusten hakemisesta.

Katariinan vahvuuksia suunnittelu- ja strategiatyössä ovat heikkojen signaalien tunnistaminen, ainutlaatuisten kilpailukärkien löytäminen, asiakasymmärrys, erottuvat luovat ratkaisut sekä kohderyhmiä puhuttelevien sisältöjen tuottaminen. Katariina rakastaa ongelmanratkaisua ja iloitsee hyvien ideoiden kehittymisestä, konseptien ja liiketoiminnan lentoon lähtemisestä sekä positiivisista rahoituspäätöksistä.

LinkedIn

 

Anna-Riikka Lavia

Senior Advisor

 

Anna-Riikka auttaa kirkastamaan omat tavoitteet ja rakentamaan rahoituspolun niihin pääsemiseksi, oli kyse sitten julkisesta toimijasta tai yrityksestä. Hänen keskeistä osaamistaan ovat kuntien, oppilaitosten ja elinkeinojen kehittämistoimijoiden rahoitukset ja maaseudun kehittämistoiminta, elintarvikealan kehittämis- ja yritystoiminta sekä pohjoinen mikroyrittäjyys ilman toimialarajoja.

Anna-Riikka auttaa löytämään omat vahvuudet ja erottautumistekijät, ja käyttämään niitä toiminnan kehittämisessä ja kilpailukyvyn parantamisessa. Pitkän linjan aluekehittäjä ja Arctic Ice Cream Factory Oy:n omistaja Anna-Riikka haluaa kasvattaa tekemisen iloa ja menestymisen halua.

LinkedIn

 

bg_kaltio_flower bg_kaltio_stone bg_kaltio_reflection